čeština

Tato metoda byla vytvořena skupinou norských osteopatů v čele s profesorem Freddym Kaltenbornem. Jedná se o automobilizační cvičení, jehož cílem je prevence a uvolnění určitého úseku páteře. Pohyb se během cviků vykonává pomalu, plynule a je cílený do určité oblasti páteře pomocí vypodložení horních končetin podložkou. Metoda je tvořena třemi cviky, které se provádějí ve třech polohách. V poloze ve vzporu klečmo s vypodložením horních končetin (zhruba 20cm podložkou) pro zacílení pohybu do dolního úseku páteře, ve vzporu klečmo bez vypodložení či v podporu klečmo na předloktích pro působení na horní úsek páteře. V těchto polohách se provádí cviky do flexe, extenze, rotace či lateroflexe. (svetveme.cz) Vybrané cviky jsou uvedeny v příloze 2.

slovenčina

Táto metóda bola vytvorená skupinou nórskych osteopatov na čele s profesorom Freddym Kaltenborn. Jedná sa o automobilizační cvičenie, ktorého cieľom je prevencia a uvoľnenie určitého úseku chrbtice. Pohyb sa počas cvikov vykonáva pomaly, plynule a je cielený do určitej oblasti chrbtice pomocou vypodloženie horných končatín podložkou. Metóda je tvorená tromi cviky, ktoré sa vykonávajú v troch polohách. V polohe vo vzpore kľačmo s vypodložením horných končatín (približne 20cm podložkou) pre zacielenie pohybu do dolného úseku chrbtice, vo vzpore kľačmo bez vypodloženie či v podporu kľačmo na predlaktiach pre pôsobenie na horný úsek chrbtice. V týchto polohách sa vykonáva cviky do flexie, extenzie, rotácie či lateroflexe. (Svetveme.cz) Vybrané cviky sú uvedené v prílohe 2.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)