čeština

Tato metoda byla založena německým ortopedem Rudolfem Klappem. Principem této metody je lokomoce (lezení) v kvadrupedální pozici. Cvičení začíná v přesně nastavené poloze, ve které je hmotnost páteře rozložena do 4 opěrných bodů, které tvoří akra končetin. V kyčelních kloubech se preferuje nastavení do mírné abdukce a zevní rotace. Pohyb by měl být pomalý, táhlý s neustálým tlakem končetin do podložky. Cílem je mobilizace, protažení a korekce vadného zakřivení páteře, posílení svalového korzetu či zlepšení koordinace a vytrvalosti. (Pavlů, 2003) Metoda využívá dva základní typy lezení: zkřížené a mimochodné. Při zkříženém lezení vykračují končetiny kontralaterálně. Naopak při mimochodném lezení jsou odrazové končetiny na téže straně. (Kolář, 2009)

slovenčina

Táto metóda bola založená nemeckým ortopédom Rudolfom Klapp. Princípom tejto metódy je lokomócie (lezenie) v kvadrupedální pozícii. Cvičenie začína v presne nastavenej polohe, v ktorej je hmotnosť chrbtice rozložená do 4 oporných bodov, ktoré tvoria Akra končatín. V bedrových kĺboch ​​sa preferuje nastavenie do miernej abdukcia a vonkajšou rotácie. Pohyb by mal byť pomalý, tiahly s neustálym tlakom končatín do podložky. Cieľom je mobilizácia, pretiahnutie a korekcia chybného zakrivenie chrbtice, posilnenie svalového korzetu či zlepšenie koordinácie a vytrvalosti. (Pavlů, 2003) Metóda využíva dva základné typy lezenie: skrížené a mimochodné. Pri Skrížené lezení vykračujú končatiny kontralaterálnej. Naopak pri mimochodném lezení sú odrazové končatiny na tej istej strane. (Kolář, 2009)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)