čeština

Jedná se o údaje získané od pacienta přímým rozhovorem. Tvoří základ diagnostického postupu a je nedílnou součástí klinického vyšetření. Fyzioterapeut nezavádějícím způsobem zjišťuje co nejvíce informací. Zajímá se o základní anamnestické údaje o pacientovi, jeho rodině, zjišťuje sportovní anamnézu, pracovní, sociální, farmakologickou či gynekologickou, rehabilitační a především informace o nynějším onemocnění. Veškeré anamnestické údaje mohou být důležité pro výběr terapeutických postupů. (Dobeš, Michková, 1997)

slovenčina

Ide o údaje získané od pacienta priamym rozhovorom. Tvorí základ diagnostického postupu a je neoddeliteľnou súčasťou klinického vyšetrenia. Fyzioterapeut neskresľujúco spôsobom zisťuje čo najviac informácií. Zaujíma sa o základné anamnestické údaje o pacientovi, jeho rodine, zisťuje športové anamnézu, pracovné, sociálne, farmakologickú či gynekologickú, rehabilitačné a predovšetkým informácie o terajším ochorení. Všetky anamnestické údaje môžu byť dôležité pre výber terapeutických postupov. (Dobeš, Michková, 1997)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)